We are apologize for the inconvenience but you need to download
more modern browser in order to be able to browse our page

Download Safari
Download Safari
Download Chrome
Download Chrome
Download Firefox
Download Firefox
Download IE 10+
Download IE 10+

Zakończenie edukacji w LO im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej – najlepszej uczelni w regionie z wyróżnieniem jako jeden z 10 najlepszych uczniów.

Rozpoczęcie nauki akademickiej na Politechnice Warszawskiej, wydział Mechatroniki, specjalizacja – automatyka. Wybór studiów będzie miał bezpośredni wpływ na dalszy rozwój zawodowy.

Przygotowanie programu szkoleniowego oraz poprowadzenie w ciągu trzech lat cyklu 30 szkoleń dla integratorów i instalatorów umożliwiających pracę z systemem Loxone. Szkolenia te miały znaczący wpływ na rozwój systemu Loxone w Polsce..../ ➝

Obrona pracy inżynierskiej i uzyskanie tytułu inzyniera. Praca inzynierska o tytule „Projekt instalacji inteligentnego budynku ze sterowaniem zdalnym” otrzymała najwyższą ocenę oraz zwyciężyła w konkursie organizowanym przez KNX Polska..../ ➝

Przygotowanie pierwszego artykułu do prasy specjalistycznej. Artykuł o tytule „Loxone – Nowe rozwiązania do inteligentnego budynku, domu i mieszkania” ukazał się na łamach pisma Elektroinstalator..../ ➝

Prowadzenie merytoryczne projektu grupy studentów architektury w celu stworzenia mechatronicznego rozwiązania architektonicznego. Rezultat: stworzenie prototypu stacji ładowania samochodów elektrycznych z mechatronicznym ramieniem ładującym..../ ➝

Obrona pracy dyplomowej o tytule „Stanowisko laboratoryjne systemu automatyki budynkowej Loxone” i zakończenie studiów na wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej..../ ➝

Rozpoczęciu rocznego kursu dla przedsiębiorców w szkole biznesu Asbiro. Doświadczenia nabyte podczas kolejnych zjazdów i szkoleń na zajęciach Asbiro będą miały znaczący wpływ na przyszły rozwój zawodowy i osobisty..../ ➝

Odbycie tygodniowego szkolenia wraz z warsztatami dotyczącymi efektywności energetycznej budynków. Rozszerzenie wiedzy na temat materiałów budowlanych oraz ich wpływu na efektywność energetyczną oraz rozwiązań i systemów elektronicznych w budynkach jako narzędzi do zwiększania efektywności energetycznej budynków..../ ➝

Rozpoczęcie rocznego procesu coachingowego. Proces ten okazał się bardzo istotnie wpływać na przyszły rozwój osobisty i zawodowy w takich dziedzinach jak komunikacja personalna, wyznaczanie i realizowanie celów, rozwiązywanie problemów, wartościowanie zjawisk. Z wiedzy zdobytej podczas pracy z coachem nieprzerwanie korzystam..../ ➝